Om oss

MBK Assistans AB grundades hösten 2000 av Bengt och Kathleen. Idén föddes i slutet på '90-talet då Kathleen arbetade på Halmstad Kommun, hon fick då allt fler förfrågningar från personer som behövde hjälp med att ansöka om personlig assistans. Lagen trädde i kraft 1994.

2004 började Sarah mer och mer administrativt inom bolaget efter att ha jobbat som personlig assistent. Idag har Sarah tagit över VD-rollen, Kathleen arbetar deltid och Bengt vid behov. Kathleen har en neurologisk funktionsnedsättning och har naturligtvis en stor och bred erfarenhet av olika situationer i vardagslivet med personlig assistans. Kathleen arbetar även aktivt inom funktionshinderrörelsen på lokal  och länsnivå, hon har även haft uppdraget som förbundsordförande i Neuroförbundet i 10 år.

MBK Assistans har sitt kontor i Halmstad men är till för personer som omfattas av LSS/LASS i hela Sverige. Idag finns våra kunder främst i Halland men även i övriga Sverige.

MBK Assistans står för följande:

- Personligt utformad assistans, rätt insats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning.

- Självständigt liv genom personlig assistans.

- Självbestämmande och integritet.

- Schemaläggning av personal.

- Påtar sig arbetsgivaransvar för assistenter och därmed sammanhängande       administration.

- Utbildning av personliga assistenter.

- Full delaktighet och jämlikhet.

 

Kontakta oss