Assistans Halmstad

MBK Assistans AB är ett väletablerat företag med lång erfarenhet och bred kunskap inom personlig assistans.

Utifrån våra kärnvärden omtanke, ansvar och kompetens vill vi försäkra oss om att vi förmedlar god assistans för att kunna ge kunden goda levnadsvillkor, hög grad av självbestämmande och delaktighet. Vi verkar med insatster för personlig assistants i hela Sverige men har vårat säte i Halmstad.   

MBK Assistans AB erbjuder personligt utformad assistans, rätt insats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. Vi har en nära dialog med kunden för att anpassa det stöd och service som behövs för att känna trygghet, självständighet och delaktighet.  

Vi på MBK Assistans  hjälper personer att söka assistansersättning. Vid behov hjälper vi även till att påverka och överklaga myndigheters beslut och handhar all administration såsom schemaläggning, anställning av personal, utbildning av våra assistenter, och löneadministration. Vi ger även råd gällande bilstöd, bostadsanpassning, merkostnadsersättning, hjälpmedel mm. 

Vi utformar den personliga assistansen enligt intentionerna i LSS (Lagen om stöd och Service). Både som kund och som anställd kan du känna dig trygg i vetskapen om att vi följer de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet. 

Vi som driver företaget är mycket aktiva inom funktionshinderrörelsen och har erfarenhet av olika situationer i vardagslivet för personer med funktionshinder.

Personlig assistans ger personer med ett varaktigt funktionshinder möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Vår uppgift är att tillgodose det individuella behov som finns utifrån kundens villkor, direktiv och i enlighet med LSS-lagstiftning. 

Vill du veta mer om MBK Assistans AB? 

Ett bra första steg är att fylla i kontaktformuläret här på hemsidan, sedan hör vi av oss för en första kontakt.

Vill du hellre kontakta oss per telefon så är numret 
035-156595 eller vill du skicka ett mail så är adressen: info@mbkassistans.se. 

Läs mer om lss inom personlig assistans 

Assistans som är personligt

Det finns ingen standardmall för hur personlig assistans i Halmstad ska samordnas. För oss är det en självklarhet att forma assistansen utifrån ditt behov, inte tvärt om.

Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning har du enligt LSS (Lagen om stöd och service) till vissa funktionshindrade, rätt till personlig assistans. Med personlig assistans ska du leva ett självständigt och delaktigt liv. Du ska alltså kunna leva precis som alla andra. LSS-reformen är en fantastisk möjlighet, men innebär också ett stort ansvar för alla inblandade.

Vi erbjuder service till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som bor kvar hemma och behöver en hjälp för att klara av vardagen. Vi vill skapa en värdefull och intressant vardag för våra kunder där också en god personkemi skapar förutsättningar för en ömsesidig trivsel. Därför är det viktigt att kundens individuella situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter. Delaktighet och inflytande är centralt och vi lägger stor vikt vid att hitta rätt assistenter.

*på www.levval.se finns ett lättläst dokument under >pdf>lss-lattlast.

MBK Assistans AB hjälper dig med:

  • Söka assistansersättning
  • Anställning av personal (även anhöriga)
  • Schemaläggning av din personal
  • Utbildning av assistenter
  • Subventionerad friskvård för personal
  • Din roll som arbetsledare
  • Administration
  • Lönehantering
  • Bokföring
  • Juridisk rådgivning

Kontakta oss